O nás

Jsme účetní firma, která pro vás zajistí kompletní zpracování účetnictví, mzdové agendy a ostatní související úkony podle vašich individuálních požadavků.

S námi se můžete soustředit na vaše podnikání, o účetnictví se postaráme u nás.

Zjistit více

Služby

Mzdová agenda

V oblasti mzdové agendy pro vás můžeme zajistit zejména:

 • Vedení agendy zaměstnanců – konzultace k pracovním smlouvám, nastavení úvazků, směn, zpracování přihlášek a odhlášek, kontakt s úřady stártní správy
 • Výpočet hrubé a čisté mzdy dle klientem předložených podkladů (docházky)
 • Příprava výplatních lístků a ostatních mzdových sestav dle požadavku klienta
 • Příprava příkazů k úhradě mezd na účty zaměstnanců a srážek na účty příslušných institucí
 • Výpočet dávek nemocenského pojištění a náhrad mezd
 • Výpočet a provedení srážek stanovených zákonem (sociální a zdravotní pojištění) a také srážek dle požadavků zaměstnance nebo zaměstnavatele (spoření, pojištění, půjčky)
 • Výpočet odvodu daně zálohové nebo srážkové
 • Zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení

Reporting

S námi nemusíte na pravidelné reporty, které potřebujete ke své práci, čekat ani upomínat termíny.
Reporting pro klienty máme vyřešený on-line.
Po přihlášení do klientské sekce našeho webu se dostanete ke svým účetním datům a reportům – kdykoli, kdekoli.

Standardně jsou pro vás připraveny tyto reporty:

 • výsledovka – manažerský přehled nákladů a výnosů po měsících
 • pohledávky za vašimi odběrateli ve/do splatnosti
 • závazky obchodní – neuhrazené přijaté faktury ve/do splatnosti

Dále jsou vám zpřístupněny uložené dokumenty, které nám byly předány pro účely zpracování účetnictví nebo byly při zpracování účetnictví vytvořeny – různé smlouvy, technické průkazy, daňová přiznání, účetní závěrky.
Výše uvedené přehledy jsou zahrnuty v ceně vedení účetnictví.
Další reporty jsme schopni připravit vám na míru podle individuálního zadání a jejich příprava je zpoplatněna dle složitosti a časové náročnosti programovacích prací.

Daňová evidence

Vedete-li daňovou evidenci můžeme pro vás zajistit její vedení v následujícím rozsahu:

 • náležité vedení daňové evidence v souladu s platnou českou legislativou,
 • evidence přijatých a vydaných faktur,
 • zaúčtování všech hotovostních a bezhotovostních operací
 • zaúčtování všech obchodních smluv,
 • přípravu přehledů pro účely sociálního a zdravotního pojištění, vypočet zálohových plateb

Daňové přiznání

Zajistíme pro vás zpracování podkladů pro všechny typy daňových přiznání a jejich následnou finalizaci ve spolupráci s vámi a daňovým poradcem.

Kalkulace ceny

Ověřuji IČO.
Zadané IČO existuje v databázi.
Název: {{ kalkulacka.ico_info["are:ObchodniFirma"] }}
Zapsáno: {{ kalkulacka.ico_info["are:DatumZapisu"] }}
Adresa: {{ kalkulacka.ico_info["are:Sidlo"]["are:obec"] }}, {{ kalkulacka.ico_info["are:Sidlo"]["are:ulice"] }} {{ kalkulacka.ico_info["are:Sidlo"]["are:cisloPop"] }}

Účetní agenda

Ostatní agendy

Mzdová agenda

Orientační cena:0Kč / měsíc

Vaše nezávazná poptávka byla úspěšně odeslána.
Děkujeme! Ozveme se vám hned jak to bude možné.

Asistence při auditu, komunikace s daňovým poradcem nebo zastupování při kontrolách ze strany státní správy je zpoplatněno samostatné dle domluvených hodinových sazeb.
Sestavení účetní závěrky je zpoplatněno formou 13. měsíčního paušálu.
Uvedená kalkulace je orientační. Závazná nabídka a kalkulace bude sestavena po osobní konzultací na míru podle Vašich potřeb.

Kontakt

  Sídlo Praha

  Kancelář HK

  Dotační program EU

  Název projektu: Centrum sdílených služeb TOP účetnictví
  Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  Dotační program: ICT a sdílené služby – Výzva IV
  Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0014941
  Harmonogram: 1. 5. 2019 – 31. 8. 2021

  Cílem projektu je vybudovat sofistikované účetní služby vysoké kvality s co nejmenšími náklady a vytvoření dlouhodobých komplexních vztahů se zákazníky. Převedení stávajících služeb do jednotného rámce centra sdílených služeb vč. informační podpory v souladu se strategií žadatele a moderními trendy v oblasti účetnictví a řízení lidských zdrojů. Cílem je právě zvýšení nabídky nové softwarové služby, moderní digitální služby a mobilního sdílení informací. Důraz je kladen právě na systém řízení a evaluace kvality poskytovaných služeb s využitím SW podpory. CSS rozšíří  služby do online prostředí s vysokou přidanou hodnotou v návaznosti na potřeby zákazníků, s potenciálem získání nových klientů a naplnění potřeb trhu.

   

  Název projektu: Zavedení systémů řízení v TOP účetnictví
  Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  Dotační program: Poradenství – Výzva I – Poradenské služby pro MSP
  Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0018843
  Harmonogram: 1.10.2019 – 31.12.2020

  Projekt je zaměřen na zavedení integrovaného systému řízení žadatele dle požadavků mezinárodních norem, vč. přípravy k jeho certifikaci. Jedná se o dodávku poradenských služeb, které mají za cíl připravit systém řízení v souladu s požadavky kriteriálních norem pro systémy managementu kvality, a bezpečnosti informací.